หลังจากที่ได้กำไรมาจากคาสิโนออนไลน์เกมบาคาร่าแล้ว อย่าลืมพักผ่อนด้วยการวางแผนหาวันว่างไปพักผ่อนด้วยนะคะ  แล้วที่สำคัญก็อย่าลืมแบ่งส่วนกำไรที่ได้มาเล็กเล็กน้อยน้อยไว้ทำบุญบ้างนิดหน่อยนะคะ  จะได้อิ่มบุญสุขกายสบายใจแล้วสมองปลอดโปร่งจะได้กลับมาปั่นกำไรจากคาสิโนออนไลน์ต่อยอดเพิ่มอีก 

       แนะนำวัด  9 วัด

  1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือมีอีกชื่อที่เรียกก็คือ วัดพระแก้ว

เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมมหาราชวัง  ภายด้านในมีพระพุทธรูปมหามณีรัตนปฎิมากร  หรือพระแก้วมรกต  ที่เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ทำจากมรกตน้ำงาม

  • วัดโพธิ์

ภายด้านในมีประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ หรือพระนอน  ซึ่งเรียกว่าเป็นอันดับสามของประเทศเลยทีเดียว

  • วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเจ้าเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อวัด  ซึ่งคำว่า กัลยาณมิตร  หมายถึงมิตรที่ดี  หรือเพื่อนดี 

  • วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

เอกลักษณ์ของวัดก็คือ พระปรางค์  ซึ่งชาวต่างชาติที่มาเที่ยวไทยส่วนใหญ่อยากมาสัมผัสความงดงามของวัดนี้เป็นอย่างมากแทบทุกคน

  • วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

เป็นวัดเก่าแก่ที่มี่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทธยา  มีชื่อเดิมว่า  วัดบางหว้าใหญ่  และในรัชกาลที่ 1 ชาวบ้านมีการขุดพบระฆังโบราณในวัด จึงทำให้ถูกเรียกว่า  วัดระฆัง  ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  • วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

วัดนี้มีความเชื่อกันว่าถ้าหากต้องการชัยชนะต่อปุสรรค์ทั้งปวง  การไปกราบไหว้พระที่วัดชนะสงคราเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคได้

  • วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร

แต่เดิมชื่อวัดมีชื่อว่า  วัดใหม่  เป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

  • วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร